7 địa điểm ở Hà Nội mà người dân vào Hải Phòng phải cách ly tập trung

Nhiều địa điểm ở các tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Nam.... người dân phải cách ly tập trung khi vào Hải Phòng. Ảnh MD
Nhiều địa điểm ở các tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Nam.... người dân phải cách ly tập trung khi vào Hải Phòng. Ảnh MD
Nhiều địa điểm ở các tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Nam.... người dân phải cách ly tập trung khi vào Hải Phòng. Ảnh MD
Lên top