7 công trình không phép của ông Lê Hữu Thành tại Thủ Đức giờ ra sao?

7 công trình trái phép của ông Lê Hữu Thành và người thân đã được tháo dỡ xong phần mái tôn và khung sắt.  Ảnh: M.Q
7 công trình trái phép của ông Lê Hữu Thành và người thân đã được tháo dỡ xong phần mái tôn và khung sắt. Ảnh: M.Q
7 công trình trái phép của ông Lê Hữu Thành và người thân đã được tháo dỡ xong phần mái tôn và khung sắt. Ảnh: M.Q
Lên top