6/6 đại biểu đều không thỏa mãn câu trả lời của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng. Ảnh KTĐT
Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng. Ảnh KTĐT