63/65 ca dương tính trong cơ sở “3 tại chỗ” ở Kiên Giang mắc COVID-19

Lên top