63 người về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Tuyên Quang ra chỉ đạo khẩn

Cuộc họp khẩn trước đó của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Tuyên Quang về công tác phòng chống dịch COVID-19 và truy vết các trường hợp trở về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Ảnh: BTQ.
Cuộc họp khẩn trước đó của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Tuyên Quang về công tác phòng chống dịch COVID-19 và truy vết các trường hợp trở về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Ảnh: BTQ.
Cuộc họp khẩn trước đó của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Tuyên Quang về công tác phòng chống dịch COVID-19 và truy vết các trường hợp trở về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Ảnh: BTQ.
Lên top