63 ca mắc mới, Vĩnh Phúc cách ly 4 địa điểm cấp xã

Lên top