61 y bác sĩ Thái Bình từng điều trị bệnh nhân COVID-19 vào hỗ trợ TP.HCM

Công văn của Sở Y tế Thái Bình gửi Bộ Y tế về việc cử cán bộ hỗ trợ TP.HCM điều trị bệnh COVID-19.
Công văn của Sở Y tế Thái Bình gửi Bộ Y tế về việc cử cán bộ hỗ trợ TP.HCM điều trị bệnh COVID-19.
Công văn của Sở Y tế Thái Bình gửi Bộ Y tế về việc cử cán bộ hỗ trợ TP.HCM điều trị bệnh COVID-19.
Lên top