60.000 hộ dùng bếp than tổ ong: Hà Nội muốn loại bỏ hoàn toàn vì ô nhiễm

Lên top