600 hộp khẩu trang đến chốt kiểm dịch, 2 tấn lương thực gửi tặng bà con

Lên top