600 công nhân phải đi cách ly tập trung vì công ty may có ca mắc COVID-19

600 công nhân công ty may ở Bình Dương là F1 phải đi cách ly tập trung. Ảnh: Dương Bình
600 công nhân công ty may ở Bình Dương là F1 phải đi cách ly tập trung. Ảnh: Dương Bình
600 công nhân công ty may ở Bình Dương là F1 phải đi cách ly tập trung. Ảnh: Dương Bình
Lên top