60 giờ giữa cuồng phong trên biển: Quyết không bỏ bạn thuyền trong bão

Ông Lê Quang Tiếp bật khóc khi đón con và 2 bạn thuyền sống sót trở về sau 60 giờ chống chọi với sóng bão. Ảnh: Phương Linh
Ông Lê Quang Tiếp bật khóc khi đón con và 2 bạn thuyền sống sót trở về sau 60 giờ chống chọi với sóng bão. Ảnh: Phương Linh
Ông Lê Quang Tiếp bật khóc khi đón con và 2 bạn thuyền sống sót trở về sau 60 giờ chống chọi với sóng bão. Ảnh: Phương Linh
Lên top