60 cán bộ, sinh viên Trường CĐ Y tế Cần Thơ hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Lên top