6 người từ Bình Dương trở về Hà Giang dương tính SAR-CoV-2

Lên top