6 người trốn chốt kiểm soát, trong đó có 4 người dương tính với COVID-19

Lên top