6 người âm tính với COVID-19, Đà Nẵng khẳng định đầy đủ hàng hoá

Đà Nẵng khẳng định đầy đủ hàng hoá cho người dân.
Đà Nẵng khẳng định đầy đủ hàng hoá cho người dân.
Đà Nẵng khẳng định đầy đủ hàng hoá cho người dân.
Lên top