6 ngư dân gặp nạn khi đang hành nghề trên biển

Các ngư dân được ứng cứu và đưa vào bờ an toàn. Ảnh: BĐBP cung cấp
Các ngư dân được ứng cứu và đưa vào bờ an toàn. Ảnh: BĐBP cung cấp
Các ngư dân được ứng cứu và đưa vào bờ an toàn. Ảnh: BĐBP cung cấp
Lên top