6 hành khách bị cấm bay vì vi phạm quy định an ninh hàng không

Nhân viên an ninh hàng không kiểm tra thân nhiệt cho hành khách. Ảnh ĐT
Nhân viên an ninh hàng không kiểm tra thân nhiệt cho hành khách. Ảnh ĐT
Nhân viên an ninh hàng không kiểm tra thân nhiệt cho hành khách. Ảnh ĐT
Lên top