6 chính sách mới về BHYT có hiệu lực từ ngày 1.7

Người nhà bệnh nhân làm thủ tục thanh toán BHYT. Ảnh: Hà Anh
Người nhà bệnh nhân làm thủ tục thanh toán BHYT. Ảnh: Hà Anh
Người nhà bệnh nhân làm thủ tục thanh toán BHYT. Ảnh: Hà Anh
Lên top