6 chai bia, 2 mạng người: Thực hư uống bia ít có hại hơn uống rượu

Lên top