6 ca mắc COVID-19 nặng đang được điều trị tích cực

Các bác sĩ Việt Nam đã từng điều trị cho ca mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Các bác sĩ Việt Nam đã từng điều trị cho ca mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Các bác sĩ Việt Nam đã từng điều trị cho ca mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top