6 bước khắc phục "hố tử thần" ở Chương Mỹ, Hà Nội

"Hố tử thần" ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: TT
"Hố tử thần" ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: TT
"Hố tử thần" ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: TT
Lên top