58 khách quốc tế trên chuyến bay có bệnh nhân số 46 đã rời Hạ Long

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh họp sáng 14.3. Ảnh; Thu Chung
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh họp sáng 14.3. Ảnh; Thu Chung
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh họp sáng 14.3. Ảnh; Thu Chung
Lên top