5,7 triệu USD tăng khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho trẻ em

Lễ ký kết Công hàm trao đổi cho Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em” sáng 17.11. Ảnh: Ngọc Hà
Lễ ký kết Công hàm trao đổi cho Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em” sáng 17.11. Ảnh: Ngọc Hà
Lễ ký kết Công hàm trao đổi cho Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em” sáng 17.11. Ảnh: Ngọc Hà
Lên top