5/7 con cụ Trịnh Văn Bô muốn bán biệt thự 34 Hoàng Diệu

Một góc biệt thự số 34 Hoàng Diệu. Ảnh: Vietnamnet.
Một góc biệt thự số 34 Hoàng Diệu. Ảnh: Vietnamnet.
Một góc biệt thự số 34 Hoàng Diệu. Ảnh: Vietnamnet.