53 trẻ từ Hàn Quốc về cách ly có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2

53 trẻ từ Hàn Quốc về cách ly có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp
53 trẻ từ Hàn Quốc về cách ly có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp
53 trẻ từ Hàn Quốc về cách ly có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp
Lên top