526 tàu cá Đà Nẵng đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

526 tàu cá Đà Nẵng đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Thuỳ Trang
526 tàu cá Đà Nẵng đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Thuỳ Trang
526 tàu cá Đà Nẵng đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top