500 tỉ đồng có ngăn chặn nạn phá rừng, làm rẫy(?!)

Rừng biên giới xã Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) bị đốt phá, để làm nương rẫy. Ảnh Đ.V
Rừng biên giới xã Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) bị đốt phá, để làm nương rẫy. Ảnh Đ.V
Rừng biên giới xã Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) bị đốt phá, để làm nương rẫy. Ảnh Đ.V
Lên top