500 cán bộ, đoàn viên thanh niên dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma

Các đoàn viên, thanh niên chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" nguyện tiếp nối và thắp cao ngọn lửa yêu nước của các thế hệ cha anh. Ảnh: C.H
Các đoàn viên, thanh niên chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" nguyện tiếp nối và thắp cao ngọn lửa yêu nước của các thế hệ cha anh. Ảnh: C.H
Các đoàn viên, thanh niên chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" nguyện tiếp nối và thắp cao ngọn lửa yêu nước của các thế hệ cha anh. Ảnh: C.H
Lên top