50 năm khát một cây cầu

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua lại trên cây cầu này bất chấp nguy hiểm rình rập. Ảnh: Văn Đức.
Mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua lại trên cây cầu này bất chấp nguy hiểm rình rập. Ảnh: Văn Đức.
Mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua lại trên cây cầu này bất chấp nguy hiểm rình rập. Ảnh: Văn Đức.
Lên top