5 trường hợp F1 ở Yên Bái có kết quả âm tính lần 1

Tỉnh Yên Bái nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
Tỉnh Yên Bái nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
Tỉnh Yên Bái nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
Lên top