5 thuyền viên dương tính SARS-CoV-2, không có nguy cơ lây ra cộng đồng

Lên top