5 thí sinh Đắk Lắk từ trượt tốt nghiệp thành đỗ sau khi phúc khảo

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.