5 "siêu ban" gần 1.000 nhân sự ở Hà Nội: Làm sao để bớt cồng kềnh?

5 "siêu" ban QLDA của Hà Nội có gần 1.000 cán bộ. Ảnh: Tiền Phong.
5 "siêu" ban QLDA của Hà Nội có gần 1.000 cán bộ. Ảnh: Tiền Phong.
5 "siêu" ban QLDA của Hà Nội có gần 1.000 cán bộ. Ảnh: Tiền Phong.
Lên top