5 người nhập cảnh trái phép từ Lạng Sơn: Âm tính với SARS-CoV-2

Lên top