5 ngày Tết, hơn 12 vạn du khách về Yên Tử

Ước tính có khoảng 4 vạn người về Yên Tử trong ngày mồng 5 Tết Mậu Tuất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ước tính có khoảng 4 vạn người về Yên Tử trong ngày mồng 5 Tết Mậu Tuất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ước tính có khoảng 4 vạn người về Yên Tử trong ngày mồng 5 Tết Mậu Tuất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top