5 lần đấu thầu thất bại, Sở GTVT TPHCM xin dừng quảng cáo trên xe buýt

TPHCM sẽ dừng quảng cáo trên xe buýt sau nhiều lần đấu thầu thất bại.  Ảnh: Minh Quân
TPHCM sẽ dừng quảng cáo trên xe buýt sau nhiều lần đấu thầu thất bại. Ảnh: Minh Quân
TPHCM sẽ dừng quảng cáo trên xe buýt sau nhiều lần đấu thầu thất bại. Ảnh: Minh Quân
Lên top