5 "khác biệt" quan trọng giúp Việt Nam phòng chống dịch bệnh COVID-19

Cán bộ y tế động viên thăm hỏi, chăm lo sức khỏe cho người dân tại khu cách ly. Ảnh: Lưu An Nhiên
Cán bộ y tế động viên thăm hỏi, chăm lo sức khỏe cho người dân tại khu cách ly. Ảnh: Lưu An Nhiên
Cán bộ y tế động viên thăm hỏi, chăm lo sức khỏe cho người dân tại khu cách ly. Ảnh: Lưu An Nhiên
Lên top