5 huyện ngoại thành ở TPHCM sẽ lên quận trong 10 năm tới

Cầu Phước Lộc mới nối hai xã Phước Kiển và Phước Lộc (huyện Nhà Bè). Ảnh: Anh Tú
Cầu Phước Lộc mới nối hai xã Phước Kiển và Phước Lộc (huyện Nhà Bè). Ảnh: Anh Tú
Cầu Phước Lộc mới nối hai xã Phước Kiển và Phước Lộc (huyện Nhà Bè). Ảnh: Anh Tú
Lên top