5 du học sinh trở về từ Hàn Quốc được cách ly tại Khánh Hòa

5 du học sinh trở về từ thành phố có dịch của Hàn Quốc được chuyển cách ly y tế theo quy định. Ảnh: P.Linh
5 du học sinh trở về từ thành phố có dịch của Hàn Quốc được chuyển cách ly y tế theo quy định. Ảnh: P.Linh
5 du học sinh trở về từ thành phố có dịch của Hàn Quốc được chuyển cách ly y tế theo quy định. Ảnh: P.Linh
Lên top