5 dự án giao thông "lỗi hẹn" ở Thành phố Thủ Đức

Cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) thi công gần 4 năm chưa xong. Ảnh: Minh Quân
Cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) thi công gần 4 năm chưa xong. Ảnh: Minh Quân
Cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) thi công gần 4 năm chưa xong. Ảnh: Minh Quân
Lên top