5 chiến sĩ công an Hà Tĩnh hiến máu cứu sản phụ

Đại úy Trương Công Tâm là một trong 5 chiến sỹ tham gia hiến máu cứu sản phụ N. Ảnh: CA.
Đại úy Trương Công Tâm là một trong 5 chiến sỹ tham gia hiến máu cứu sản phụ N. Ảnh: CA.
Đại úy Trương Công Tâm là một trong 5 chiến sỹ tham gia hiến máu cứu sản phụ N. Ảnh: CA.
Lên top