5 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Quảng Nam tiếp xúc với nhiều người

5 ca nhiễm mới ở Quảng Nam từng tiếp xúc với nhiều người trên xe buýt. Ảnh: Hữu Long
5 ca nhiễm mới ở Quảng Nam từng tiếp xúc với nhiều người trên xe buýt. Ảnh: Hữu Long
5 ca nhiễm mới ở Quảng Nam từng tiếp xúc với nhiều người trên xe buýt. Ảnh: Hữu Long
Lên top