46 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội được hoạt động đến 2h sáng

46 cơ sở kinh doanh được hoạt động đến 2h sáng tạo điểm vui chơi, giải trí cho du khách về đêm - Ảnh Hải Nguyễn
46 cơ sở kinh doanh được hoạt động đến 2h sáng tạo điểm vui chơi, giải trí cho du khách về đêm - Ảnh Hải Nguyễn
46 cơ sở kinh doanh được hoạt động đến 2h sáng tạo điểm vui chơi, giải trí cho du khách về đêm - Ảnh Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM