4,5 triệu liều vaccine được xuất cấp miễn phí phòng dịch cúm gia cầm

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các chợ đề phòng lây nhiễm cúm gia cầm. Ảnh: CTY
Phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các chợ đề phòng lây nhiễm cúm gia cầm. Ảnh: CTY
Phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các chợ đề phòng lây nhiễm cúm gia cầm. Ảnh: CTY
Lên top