43 tỉ USD cho giao thông 10 năm tới, TPHCM sẽ đầu tư những gì?

Cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến hoàn thành trong năm 2021 góp phần kết nối Thành phố Thủ Đức với trung tâm TPHCM.  Ảnh: Anh Tú
Cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến hoàn thành trong năm 2021 góp phần kết nối Thành phố Thủ Đức với trung tâm TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến hoàn thành trong năm 2021 góp phần kết nối Thành phố Thủ Đức với trung tâm TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Lên top