Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

43 chàng rể Hàn Quốc cùng gia đình trở về quê vợ

Các gia đình Hàn - Việt trong buổi gặp gỡ ngày 25.8 tại Hà Nội
Các gia đình Hàn - Việt trong buổi gặp gỡ ngày 25.8 tại Hà Nội