42 cơ quan báo chí hỗ trợ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở TPHCM

Phần quà ủng hộ y, bác sĩ đang tham gia công tác chống dịch của cơ quan báo chí TPHCM và Trung ương.  Ảnh: Hội Nhà báo TPHCM
Phần quà ủng hộ y, bác sĩ đang tham gia công tác chống dịch của cơ quan báo chí TPHCM và Trung ương. Ảnh: Hội Nhà báo TPHCM
Phần quà ủng hộ y, bác sĩ đang tham gia công tác chống dịch của cơ quan báo chí TPHCM và Trung ương. Ảnh: Hội Nhà báo TPHCM
Lên top