400 tàu đánh cá đã vào Quy Nhơn tránh bão số 9

Đa số tàu của như dân đều đánh bắt được cá ngừ sọc dưa.
Đa số tàu của như dân đều đánh bắt được cá ngừ sọc dưa.
Đa số tàu của như dân đều đánh bắt được cá ngừ sọc dưa.
Lên top