400 người đắp đê trong đêm để ngăn lũ

Người dân xã Thượng Lộc dùng bao bì chứa đất đắp đê trong đêm để ngăn lũ đổ về làng. Ảnh: TP.
Người dân xã Thượng Lộc dùng bao bì chứa đất đắp đê trong đêm để ngăn lũ đổ về làng. Ảnh: TP.
Người dân xã Thượng Lộc dùng bao bì chứa đất đắp đê trong đêm để ngăn lũ đổ về làng. Ảnh: TP.
Lên top