40 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm cộng đồng

Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Lên top